Ostatnia aktualizacja: 10.07.2014
Kontakt polskich lotników z wojskowymi statkami powietrznymi nie ograniczał i nieogranicza się tylko do tych, których używało polskie lotnictwo lub były produkowane w Polsce. Wykonywali oni loty na takich maszynach z różnych powodów: Na stronie starałem się zamieścić sporządzony na podstawie dostępnych publikacji spis wojskowych statków powietrznych (tylko aerodyn), którymi loty wykonywali polscy lotnicy. Znajdują się tu tylko te typy i wersje statków powietrznych nieprodukowanych w Polsce, które nie były używane przez polskie lotnictwo wojskowe (przed ozyskaniem niepodległości - polskie oddziały awiacyjne w Rosji; wszystkie formacje lotnictwa wojskowego z okresu 20-lecia; CWL Lyon, GC 1/145, klucze kominowe i spontaniczne we Francji; polskie dywizjony i eskadry bojowe, polskie jednostki szkolne i treningowe, polskie eskadry w ramach jednostek brytyjskich; "ludowe" lotnictwo w czasie wojny; wszystkie powojenne formacje lotnictwa wojskowego, w tym KBW, MSW, MSWiA).

W przypadku komentarzy, uwag, uzupełnień proszę o kontakt.
Paweł Wymysłowski

Liczniki