Jak czytać zawartość?

Typ
Spis ogranicza się do wojskowych statków powitrznych tzn. takich, które były wyprodukowane z myślą o wojskowym użyciu lub latały w wojskowych barwach (może tu trafić myśliwiec będący prywatną własnością, ale także samolot pasażerski używany przez wojsko). Kontakt polskiego lotnika nie może być bierny i ograniczać się do bycia pasażerem. W niektórych przypadkach wymieniona publikacja podaje jedynie informację o jednostce w jakiej wykonywany był lot - typ sprzętu pochodzi z innych źródeł (tylko w przypadkach gdy był to jedyny typ użytkowany przez jednostkę). Nieliczne publikacje nie podają wprost, że lot miał charakter czynny - przyjąłem wtedy założenie, że jeśli samolot był dwusterem, a lotnik pilotem to miał możliwość przejąć stery. Nazwy są podane w sposób umowny i uproszczony. Przykładowo dla łatwiejszego odszukania wszystkie F-16 są pod marką Lockheed, a F-18 Boeing, ale niekoniecznie podobna reguła występuje w innych przypadkach...

Użytkownik
W tym polu znajduje się informacja kto był użytkownikiem lub właścicielem danej maszyny. Jeśli jest ona w postaci "lotnictwo wojskowe/producent" to znaczy że lotnik był zatrudniony przez producenta, a statek powietrzny budowany na zlecenie podanej formacji, albo że do danego lotu maszyna była wypożyczona przez firmę od wojska

Jednostka
Nazwa jednostki wojskowej, do której należał statek powietrzny lub w której służył lotnik.

Znane oznaczenia
Numery seryjne, taktyczne, ewidencyjne, litery kodowe, nazwy własne identyfikujące maszyny wykorzystywane przez polskich lotników. Oddzielone znakiem "/" występują na jedej, natomiast oddzielone przecinkami na różnych maszynach. Jeżeli znanych maszyn jest kilka i nazwisk lotników też jest wiecej niż jeden znaczy to, że nie mam informacji pozwalającej przyporządkować konkretną maszynę do koknkretnego lotnika.

Kto
Tutaj znajdują się nazwiska lotników wykonujących loty. Oddzieleni znakiem "/" tworzyli jedną załogę. Jako polskich lotników przyjmuję tych, którzy mieli polskie obywatelstwo zanim wykonywali opisane loty, a w przypadku czasów sprzed odzyskania niepodległości takie osoby, które po 1918 roku związały się z Polską lub swoją działalnością (np. członkostwo w POW) dają podstawy do spekulacji, że takie związki by miały. Mogą się tu znaleźć także obcokrajowcy, którzy służąc w polskim wojsku latali statkami powietrznymi państw trzecich. Nie ma tu natomiast lotników polskiego pochodzenia takich jak np. Gabreski, Mynarski, Kalinowski czy Kutyna - to temat na inne zestawienie.

Kiedy
Tu może znajdować się konkretna data lotu, okres w jakim loty się odbywały, albo okres w jakim lotnik był w danej jednostce i mógł loty wykonywać.

Uwagi
Dodatkowe informacje dotyczące lotów. Zauważone błędy i różnice między publikacjami.

Źródło
Skąd pochodzi informacja o lotach. Jeżeli występuje kilka pozycji nie koniecznie wszystkie podają taki sam zasób wiadomości - niektóre mogą być bardziej, a niektóre mniej szczegółowe.

Zdjęcia
Informacja o tym, gdzie można znaleźć zdjęcia maszyn, o których mowa w komórce "Znane oznaczenia". Podaję "namiary" tylko na te, które pozwalają odtworzyć znaczące cechy charakterystyczne wyglądu.

Rysunki
Informacja o tym gdzie można znaleźć rysunki odtwarzające wygląd opisanych maszyn.