Typ Użytkownik Jednostka Znane oznaczenia Kto Kiedy Uwagi Źródło Zdjęcia Rysunki
R-5 ZSRR Wojskowa Szkoła Lotnicza w Engels     XII 1944 - V 1945   74,122    
Reid & Sigrist RS 3 Desford RAF AAEE   Janusz Żurakowski 1945-47   72    
Republic P-47 Thunderbolt USAAF 61FS/56FG HV-A, -C, -E, -F, -G,  -H, -J, -L, -O, -P, -R, -S, -T, -U, -V, -X, -Z   1944   74    
Republic P-47 Thunderbolt USAAF 61FS/56FG HV-P Bolesław Gładych 26 II 1944   75    
Republic P-47 Thunderbolt USAAF 61FS/56FG   Aleksander Gabszewicz II 1944   75, 90    
Republic P-47C-5-RE Thunderbolt USAAF 61FS/56FG 41-6319/HV-M/ Pengie I Bolesław Gładych 1944   4    
Republic P-47D Thunderbolt USAAF 61FS/56FG   Bolesław Gładych 1944 21II  2 pewne Bf 109, 8III pewny Fw 190, 27III, 6VI, 7VI, 4VII, 21 IX pewne Bf 109 3,73,74,    75,90    
Republic P-47D Thunderbolt USAAF 61FS/56FG   Tadeusz Andersz  1944 9 IV pewny Bf 109 3,73,90    
Republic P-47D Thunderbolt USAAF 61FS/56FG   Witold Łanowski 1944 9IV pewny Fw 190, 27VI pewny Bf 109 3,73,74,90    
Republic P-47D Thunderbolt USAAF 61FS/56FG   Stefan Łaszkiewicz 1944   4,74    
Republic P-47D-16RE Thunderbolt USAAF 61FS/56FG 42-76145 Zbigniew Janicki 13 VI 1944 zginął; wg [74] 12 VI, wg [4] i [90] 16 VI 4,74,90, 220    
Republic P-47D Thunderbolt USAAF 61FS/56FG   Tadeusz Sawicz 1944   73,90    
Republic P-47D Thunderbolt USAAF 61FS/56FG   Kazimierz Rutkowski 1944   73,90    
Republic P-47D Thunderbolt USAAF 390FS/366FG   Czesław Główczyński 1944   4,73    
Republic P-47D Thunderbolt USAAF 48FG   Jerzy Solak 1944 wg [17, 146] 43FG 17,73,   146,164    
Republic P-47D Thunderbolt USAAF 48FG   Jerzy Kazimierz Zbrożek III - X 1944 [146] podaje 43FG omyłkowo? 146    
Republic P-47D Thunderbolt USAAF 334FS/4FG QP-F Wacław M. Sobański 15 IX 1943 uszkodzony Fw 190 24    
Republic P-47D Thunderbolt USAAF 334FS/4FG QP-M Wacław M. Sobański 31 I 1944 1/2 Bf109 24    
Republic P-47D Thunderbolt USAAF 334FS/4FG QP-F Wacław M. Sobański 21 II 1944 prawdopodobny Fw 190 24    
Republic P-47D Thunderbolt USAAF     Witold Urbanowicz     113    
Republic P-47D-1-RE Thunderbolt USAAF 334FS/4FG 42-7924/QP-F/Mike III Wacław M. Sobański     241,243   243
Republic P-47D-10-RE Thunderbolt USAAF 334FS/4FG 42-75120/QP-F/Mike IV Wacław M. Sobański     241 242 242
Republic P-47D-10-RE Thunderbolt USAAF 61FS/56FG 42-75140/HV-M/ Pengie II Bolesław Gładych 1944   4,77,90, 106   77,106,204
Republic P-47D-11-RE Thunderbolt USAAF 61FS/56FG 42-75224/HV-O/         Pengie Bolesław Gładych 1944   75 75 75
Republic P-47D-22-RA Thunderbolt USAAF 61FS/56FG 42-26044/HV-Z/Silver Lady Witold Łanowski, Bolesław Gładych 1944   4,18,77,    106 18,73 77,106
Republic P-47D-22-RE Thunderbolt USAAF 61FS/56FG 42-25836/HV-M/ Pengie III Bolesław Gładych 1944 6 VI 1944 pewny Bf109           wg [18] był to 42-26300/HV-V 4,18,90 18 4
Republic P-47D-28RE Thunderbolt USAAF 61FS/56FG 44-19718/HV-M/ Pengie IV Bolesław Gładych XI 1944   4,18,78,    90,106 18 78,106
Republic P-47D Thunderbolt USAAF 390FS/366FG   Czesław Główczyński 26 XII 1944 lot sprawdzająco-zapoznawczy na dwumiejscowym P-47 164    
Republic P-47D-28 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG 44-33562/B2-B Czesław Główczyński 5 I 1945 tożsamość maszyny nie do końca ustalona, autor [164] podaje 4 możliwości 164    
Republic P-47D-28 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG B2-B Czesław Główczyński 18 I 1945 pierwszy lot bojowy; tożsamość maszyny nie do końca ustalona 164    
Republic P-47D-28 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG 42-28681/B2-A/         Lucky Marie Czesław Główczyński 21 I 1945 lot treningowy; tożsamość maszyny nie do końca ustalona 164    
Republic P-47D-15 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG 42-28098                   /B2-J/Virginia Czesław Główczyński 21 I 1945 lot treningowy; tożsamość maszyny nie do końca ustalona 164 164  
Republic P-47D-28 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG B2-B Czesław Główczyński 3 II 1945 lot bojowy; tożsamość maszyny nie do końca ustalona 164    
Republic P-47D-28 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG B2-A Czesław Główczyński 8 II 1945 atakowanie celów naziemnych; tożsamość maszyny nie do końca ustalona 164    
Republic P-47D-28 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG 44-19725/B2-I/           Dee-Jay's Slick Chick Czesław Główczyński 13 II 1945 atakowanie celów naziemnych; tożsamość maszyny nie do końca ustalona, książka lotów Główczyńskiego podaje wersję D-15 164    
Republic P-47D-28 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG B2-V Czesław Główczyński 14 II 1945 atakowanie celów naziemnych; tożsamość maszyny nie do końca ustalona 164    
Republic P-47D-28 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG B2-U/Daring Debbie Czesław Główczyński 16 II 1945 atakowanie celów naziemnych; tożsamość maszyny nie do końca ustalona 164    
Republic P-47D-28 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG B2-E Czesław Główczyński 21 II 1945 atakowanie celów naziemnych; tożsamość maszyny nie do końca ustalona 164    
Republic P-47D-28 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG B2-B Czesław Główczyński 22 II 1945 atakowanie celów naziemnych; tożsamość maszyny nie do końca ustalona 164    
Republic P-47D-28 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG Billie Jean II Czesław Główczyński 24 II 1945 atakowanie celów naziemnych; tożsamość maszyny nie do końca ustalona 164    
Republic P-47D-25 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG B2-L Czesław Główczyński 24 II 1945 atakowanie celów naziemnych; tożsamość maszyny nie do końca ustalona 164    
Republic P-47D-28 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG B2-E Czesław Główczyński 12 III 1945 atakowanie celów naziemnych; tożsamość maszyny nie do końca ustalona 164    
Republic P-47D-27-RE Thunderbolt USAAF 390FS/366FG B2-R/Touche Czesław Główczyński 15 III 1945 lot rozpoznawczy 164    
Republic P-47D-30 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG B2-G/Satan Czesław Główczyński 17 III 1945 osłona bombowców 164    
Republic P-47D-28 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG B2-E Czesław Główczyński 18 III 1945 osłona bombowców 164    
Republic P-47D-30 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG B2-P Czesław Główczyński 16 IV 1945 lot ćwiczebny 164    
Republic P-47D-30 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG B2-J Czesław Główczyński 17 IV 1945 lot ćwiczebny 164    
Republic P-47D-30-RA Thunderbolt USAAF 390FS/366FG 44-33430/B2-Q/         Mrs. Gibby Czesław Główczyński 18 IV 1945 atakowanie celów naziemnych 164    
Republic P-47D Thunderbolt USAAF 390FS/366FG B2-P Czesław Główczyński 19 IV 1945 atakowanie celów naziemnych 164    
Republic P-47D-30 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG B2-F Czesław Główczyński 19 IV 1945 sprawdzenie samolotu 164    
Republic P-47D-28 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG B2-C Czesław Główczyński IV 1945 lot nieoperacyjny 164    
Republic P-47D-30 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG 42-28454/B2-T/          Bee Bee's Baby Czesław Główczyński 4 V 1945 przelot do Brukseli 164    
Republic P-47D-30 Thunderbolt USAAF 390FS/366FG B2-W Czesław Główczyński 7 V 1945 "Victory flight" 164    
Republic P-47M-1 Thunderbolt USAAF 61FS/56FG 44-21108/HV-Z Witold Łanowski 1945   18,74,76,     77,106 74,78,90,  106 76,77,106
Republic P-47M-1 Thunderbolt USAAF 61FS/56FG 44-21127/HV-M/ Pengie V Bolesław Gładych 1945   78,90,106   78,106
Republic Thunderbolt RAF FLS         4,74    
Republic Thunderbolt RAF AFDU   Jerzy Solak 1942-43   4,17,74    
Republic Thunderbolt RAF AAEE   Janusz Żurakowski 1945-47   72    
Republic Thunderbolt RAF ?     Hilary Kielek 1944 - 1945 9h; ferry ? 268    
Riley Dove 400 Biafra   4246 Jan Zumbach 1967 ex 5N-AGF 127,133 133 117