Typ Użytkownik Jednostka Znane oznaczenia Kto Kiedy Uwagi Źródło Zdjęcia Rysunki
Ka-27PS AW-MFR     Zbigniew Smolarek 8 VI 2002 BALTOPS 2002 159    
Ka-27PS AW-MFR 396 OKPŁWE 28   7 VI 2003 BALTOPS 2003 160 160  
KAI T-50 Daehanminguk Gong-gun   8028 Andrzej Błasik, Rościsław Stepaniuk, Jerzy Marut 30 I 2009 w czasie wizyty w Korei 257    
Kawasaki KV 107-II-16 (Hkp 4C) Hkpflj 2 Hkpbat 69   7 VI 2003 BALTOPS 2003 160 160