Typ Użytkownik Jednostka Znane oznaczenia Kto Kiedy Uwagi Źródło Zdjęcia Rysunki
Jak-24 ZSRR     Ryszard Witkowski 1956   267    
Jak-25M ZSRR 146.ORAP   Józef Ostrowski, Stanisław Podleśny, Zbigniew Jędrzejewski, Józef Michta, Jan Pietraszko I 1962 szkolenie na proponowane Polsce Jaki-27R 44    
Jak-27R ZSRR 146.ORAP   Zbigniew Jędrzejewski I 1962 szkolenie na proponowane Polsce Jaki-27R, przerwane w czasie 1. lotu 44    
Junkers K-43 Ilmavoimat LeR 4   Feliks Pecho 1940 samolot używany przez jednostkę, w której latał 96    
Junkers K-47 A.B. Flygindustri     Bolesław Orliński   nieprzyjęta oferta 82    
Junkers Ju 52/3m RAF EASSU   Dobrzyński, Nawarski, Kaniok, Koc, Ostrowski, Malecki, Kowalski 1945-1946 rozprowadzanie zdobycznych samolotów po Europie 74    
Junkers Ju 52/3m RAF EASSU VN176, VN709, VN711, VN720, VN726, VN727, VN729, VN740, VN741, VN750, VN756, VM902, VM910, VM915, VM921, VM923, VM926, VM929/J, VM930, VM972, VM977, VM980, VM983, VM985 Marian Chełmecki,           Karol Pniak XII 1945-VII 1946 rozprowadzanie zdobycznych samolotów po Europie 74    
Junkers Ju 52/3m  RAF   VM901, VM923, VM928, VM961   1945-1946 ferry po WB 74    
Junkers Ju 52/3m (MS) RAF EASSU     1945-1946 rozprowadzanie zdobycznych samolotów po Europie 74    
Junkers Ju 88A-5 RAF 1426 EAC Flight HM509 Jan Biały, Jerzy Iszkowski, Jan Bieżuński  1943   74