Typ Użytkownik Jednostka Znane oznaczenia Kto Kiedy Uwagi Źródło Zdjęcia Rysunki
Fairchild Argus I RAF 6 FP HM170, HM184   1944-1945   74    
Fairchild Argus III RAF 20 MU HB622   1945-1946   74    
Fairchild Argus III RAF 9 FU HB380, HB429   1945-1946   74    
Fairey Albacore FAA?     Stefania Wojtulanis   ferry 40, 74    
Fairey Barracuda RAF AAEE   Janusz Żurakowski 1945-47   72    
Fairey Barracuda FAA?     Stanisław Ratomski 1944-45 ferry 73,74    
Fairey Firefly RAF AAEE   Janusz Żurakowski 1945-47   72    
Fairey Firefly FAA?       1944-1945 ferry 74    
Fairey Firefly RAF     Józef Tyszko ? -1959 wylatane 84h 225    
Fairey Fulmar FAA       19 XII 1940 -      4 I 1941 jako członkowie załóg w czasie podróży HMS Furious 74    
Fairey Fulmar FAA?         ferry 74    
Fairey Swordfish RAF AAEE   Janusz Żurakowski 1945-47   72    
Fairey Swordfish RAF 2 AACU K5927, K5996 Ignacy Olszewski 1940   16    
Fairey Swordfish FAA?     Stefania Wojtulanis   ferry 40    
Fairey Swordfish RAF 38 MU       także ferry 74    
Fairey Swordfish FAA       19 XII 1940 -      4 I 1941 jako członkowie załóg w czasie podróży HMS Furious 74    
Fairey Swordfish RAF 2 AACU   Taduesz Góra 3 IX - 16 X 1940   200,202    
Fairey Swordfish       Jadwiga Piłsudska   ferry 233    
Farman IV Rosja     Seweryn Sacewicz   pilot w 1915-19 w lotnictwie Rosji: imperialnej, sowieckiej i "białej" 34    
Farman XI Rosja     Seweryn Sacewicz   pilot w 1915-19 w lotnictwie Rosji: imperialnej, sowieckiej i "białej" 34    
Farman XVI Rosja     Seweryn Sacewicz   pilot w 1915-19 w lotnictwie Rosji: imperialnej, sowieckiej i "białej" 34    
Farman XXII Rosja     Seweryn Sacewicz   pilot w 1915-19 w lotnictwie Rosji: imperialnej, sowieckiej i "białej" 34    
Farman XXX Rosja     Seweryn Sacewicz   pilot w 1915-19 w lotnictwie Rosji: imperialnej, sowieckiej i "białej" 34    
Farman 222 AdA         ewakuacja do Oranu; w [114] nie ma takiej informacji 74    
Farman MF.11 Rosja     Jan Nagórski VI - IX 1914 VI - 18 lotów treningowych w Paryżu; VIII-IX loty nad Arktyką - poszukiwanie zaginionych wypraw polarnych 180 180  
Farman MF.11 Rosja     Jan Nagórski XI 1914 - 1915 loty bojowe nad Bałtykiem 180    
Fiat CR-42 RAF AFDU BT474 Karol Pniak XI-XII 1941 [74] podaje rok 1942 74, 99 99  
Fokker F27 Friendship Biafra     Jan Zumbach 1967   127    
Fokker G-1 Fokker     Andrzej Włodarkiewicz, Józef Domaszewski X 1937 loty zapoznawcze 82    
Fokker T-IVa           oferta dla MDL, loty zapoznawcze 82    
Fokker T-VIIIW           oferta dla MDL, loty zapoznawcze 82    
Folland Gnat RAF     Stanisław Wandzilak 21 IV 1966 ostatni lot pilota 37